یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۳۸:۵۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

جهاد کشاوزی

  در نشستی با حضور دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و محمدعلی کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان، علی محلوجی به عنوان سرپرست جدید جهاد کشاورزی شهرستان کاشان معرفی شد. محلوجی پیش از این به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل فعالیت داشته است.  

۲۲ مهر ۱۴۰۲