جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۴:۴۲:۳۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

جلسه هماهنگی و هم افزایی بین شهرداری و ادارات شهرستان

جلسه هماهنگی و هم افزایی بین شهرداری و ادارات شهرستان

۵ تیر ۱۴۰۲