جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۳۴:۴۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

تعطیل

با توجه به تصمیم کمیته مدیریت بحران استان، کلیه ادارات، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مراکز آموزشی شهرستان کاشان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲ دی ماه به منظور مدیریت مصرف انرژی تعطیل است.

۲۰ دی ۱۴۰۱