چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۰۹:۵۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

تاب ریسان

بازدید فرماندار از شرکت تاب ریسان کاشان دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و بخشدار مرکزی از شرکت تولیدی تاب ریسان کاشان در روز دوشنبه ۲ مرداد ماه بازدید نمودند.

۳ مرداد ۱۴۰۲

بازدید از شرکت تولیدی تاب ریسان کاشان

۳ مرداد ۱۴۰۲