چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۱۴:۱۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

بین الملل

استاندار اصفهان: تلاش برای عدم مشارکت مردم در انتخابات راهبرد دشمن است که نباید در داخل دنبال گردد استاندار اصفهان گفت: اگر به مواضع دشمن درباره انتخابات انجام شده در جمهوری نگاه کنیم، می‌بینیم یکی از راهبردهای اساسی دشمن برای ضربه زدن به انتخابات، تلاش برای عدم حضور و مشارکت بوده و قطعاً آن چیزی […]

۱۴ تیر ۱۴۰۲