شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۵۵:۴۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

بیمارستان تامین اجتماعی

در نشست استاندار اصفهان با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور مطرح شد؛ تأکید استاندار اصفهان بر ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرستان کاشان با حضور استاندار اصفهان و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، تفاهم نامه بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی جهت جایگزینی با بیمارستان شریعتی اصفهان به امضا رسید. به گزارش اداره کل روابط عمومی و […]

۷ آذر ۱۴۰۱