شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۵۴:۲۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

بند آبخیزداری

فیلم؛ بازدید فرماندار ویژه و رئیس ستاد هماهنگی، پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کاشان از پروژه های رسوب برداری بندهای آبخیزداری سطح شهرستان کاشان چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱     

۲۷ مهر ۱۴۰۱