چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۲۷:۱۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

بلوار نماز

بازدید دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و معاون سیاسی فرمانداری از محل برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی مذهبی کاشان (خیابان غدیر) در بلوار نماز

۱۸ تیر ۱۴۰۲