چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۱۲:۰۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

برنامه ریزی

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان

۳۱ تیر ۱۴۰۲

جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان

۳۱ تیر ۱۴۰۲