یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۰۱:۳۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

بخشدار

سوم خرداد ماه در تقویم رسمی کشور ما با عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده که تجلی ربانی رهروان نور است. در این روز خرمشهر که پس از ۳۵ روز پایداری و مقاومت در ۴ آبان ۱۳۵۹ به اشغال دشمن در آمده بود، پس از ۵۷۸ روز (۱۹ ماه) ، بار دیگر توسط […]

۳ خرداد ۱۴۰۲