شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۱۹:۴۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

بحران آب کاشان

محمدشریف زارعی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان کاشان ضمن اشاره به وقوع فرونشست‌ها و آثار زیان‌بار آن اظهار داشت: تنش‌های آبی در خاورمیانه به ویژه ایران بالای ۸۰ درصد منطقه را فرا میگیرد و در ۱۵ سال آینده حتی شرایط زندگی نیز با چالش هایی رو به رو است. […]

۱۷ فروردین ۱۴۰۱