جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۲۱:۰۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

ایستگاه‌های صلواتی

 بازدید مهدی زاهدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان از محل برگزاری ایستگاه‌های صلواتی منطقه فین به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدغدیرخم  

۱۸ تیر ۱۴۰۲