یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۴۷:۴۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

انرژی هسته ای

    باسمه تعالی   روزشمار تاریخ کشورمان در هر روز شاهد افتخارآفرینی های بسیاری برای این سرزمین است که یکی از روزهای پر افتخار، بیستم فروردین ماه روز شکوفایی علم و فناوری؛ روز ملی فناوری هسته‌ای است که در این راه جوانان این سرزمین سختی‌ها و رشادت های بسیاری را پشت سر نهاده تا […]

۲۰ فروردین ۱۴۰۲