چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۸:۰۲:۱۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امداد امام خمینی(ره)

دیدار رئیس و جمعی از کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شعبه کاشان با دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان

۶ تیر ۱۴۰۲