پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۰۰:۰۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اسرائیل

فرماندار ویژه کاشان گفت:محور مقاومت با اقتباس از تفکر بسیجی رژیم غاصب صهیونیستی را به زانو درآورده است.

۸ آذر ۱۴۰۲