چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۳۶:۳۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

استان قم

دیدار دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان و اعضای ستاد کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان کاشان با اعضای ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در محل فرماندهی سپاه حضرت امام علی (ع) در قم

۱۸ تیر ۱۴۰۲