یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
۰۲:۰۴:۱۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

استانداری اصفهان سفر شهرستانی به کاشان کاشان معاون استاندار اصفهان

گزارش تصویری بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از برخی پروژه های عمرانی شهرستان کاشان، معادن، ورزشگاه و باغ پرندگان

۱۴ آبان ۱۴۰۱