یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۰۸:۰۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

از فرات تا مدینه

فیلم جلسه قرعه کشی برگزیدگان مسابقه ملی کتابخوانی

۲۸ خرداد ۱۴۰۲

قرعه کشی برگزیدگان مسابقه ملی کتابخوانی از فرات تا مدینه با حضور دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان

۲۸ خرداد ۱۴۰۲