چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۵۷:۱۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اداره صمت

جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان با حضور جواد مزروعی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان، رئیس اداره صمت و جمعی از اعضاء در سالن جلسات اداره صمت کاشان

۱۴ تیر ۱۴۰۲