یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۱۴:۰۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اجتماع مردم کاشان در حمایت از کودکان مظلوم فلسطین

#گزارش_تصویری اجتماع مردم کاشان در حمایت از کودکان مظلوم فلسطین همزمان با سراسر کشور در میدان ۱۵ خرداد کاشان شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲      

۲۷ آبان ۱۴۰۲