پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۲۱:۰۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اتاق بازرگانی

فرماندار ویژه شهرستان کاشان به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری از فرآیند برگزاری انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان بازدید نمود. رای دهندگان در این انتخابات در گروه صنعت ۵ نفر، گروه بازرگانی ۵ نفر، در گروه معدن ۲ نفر و در گروه کشاورزی ۳ نفر را از بین […]

۲۰ اسفند ۱۴۰۱