شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۳:۱۴:۱۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

آیت اله مصطفوی

دیدار دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و معاون سیاسی فرمانداری با آیت اله مصطفوی به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدغدیرخم

۱۸ تیر ۱۴۰۲