پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۳۰:۱۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

آگهی استخدام

آگهی ثبت نام دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۲  برگزاری دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی مندرج در اطلاعیه به مرکز آزمون جهاد دانشگاهی واگذار گردیده است. اطلاعیه شماره یک مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در خصوص ثبت نام دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های […]

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

مواد و منابع آزمون استخدامی بانک ملی سال ۱۴۰۱     منابع آزمون استخدامی بانک ملی با انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بانک ملی ایران سال ۱۴۰۱ مواد آزمون استخدامی بانک ملی مشخص شد. منابع آزمون استخدامی بانک ملی سال ۱۴۰۱ الف- آزمون حیطه عمومی (ویژه عنوان شغلی همیار حفاظت- کد شغلی ۱۰۱ ) مواد […]

۲۳ اسفند ۱۴۰۱