شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۱۶:۳۱:۵۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

آب رسانی

مخزن ۲۰۰مترمکعبی شبکه آب شرب روستاهای مسلم آباد و حسین آباد با ارزش ۴۰ میلیارد ریال بهره برداری شد این آئین با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بخشدار قمصر و جمعی از مسئولین برگزار شد.    

۳ خرداد ۱۴۰۲