یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۴۱:۴۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

آبفا

به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان، مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد فرمانداری ویژه کاشان در ادارات  صنعت، معدن و تجارت (صمت) و آب و فاضلاب شهرستان حضور یافت. بررسی نحوه خدمت رسانی به شهروندان، تکریم ارباب رجوع، نحوه حضور پرسنل در محل خدمت، رعایت دستور العمل های ایمنی و بهداشتی در سطح اداره، […]

۱۸ اسفند ۱۴۰۱