چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
۰۶:۳۸:۴۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

تماس با ما

آدرس: شهرستان کاشان – بلوار شهید خادمی – فرمانداری ویژه کاشان

شماره پیامکی: ۳۰۰۰۶۰۰۰۷۰۰۰۸۸

شماره فکس: ۰۳۱-۵۵۵۷۳۰۰۲

کد پستی:۸۷۱۵۸۱۳۱۵۱

آدرس الکترونیکی: kashanfarmandari[@]gmail.com