فرمانداری ویژه شهرستان کاشان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
10081
1
نياسر
1 – 1 - موقعيت محل
     نياسر در 20 كيلومتري كاشان و بر سر راه كاشان به مشهد اردهال قرار گرفته است . در سمت چپ
جاده اصلي راه فرعي وجود دارد كه پس از طي مسافتي به دهكده نياسر منتهي مي گردد. مطالبي درباره وجه تسميه نياسر به تفصيل در كتاب آثار تاريخي نطنز و كاشان عنوان گرديده است.
اطراف نياسر را پستي بلنديها و ارتفاعات گل كل گرد و مشكدون و كوه هيم كوچك و كوه هيم بزرگ احاطه كرده ضمناً در فاصله تقريبي 2 كيلو متري اين ناحيه ارتفاعات زرد هشه قرار گرفته است.
از آثار مهم نياسر چهار طاقي نياسر را مي­توان نام برد كه سابقه تاريخي بناي آن به اردشير بابكان
( ساساني ) نسبت مي دهند كه در سال 1331 تعمير گرديده و موقعيت مكاني چهار طاقي به نحوي است كه از فاصله نسبتاً دوري قابل رؤيت است و اين به علت بنا شدن چهار طاقي بر روي ارتفاعات اين منطقه كه همجوار با درمانگاه نياسر است. شهر نياسر داراي 7 محال يا 7 محله است و منطقه اي است بسيار سبز و خرم  و مزروعي با آب و هواي معتدل.
 
 
1 – 2 - آب و هوا
     نياسر در گروه دوم اقليمي قرار دارد و داراي زمستان بسيار سرد و تابستان معتدل و خشك 
مي باشد.
ارتفاع آن از سطح دريا 1550 تا 1750 و ميانگين سالانة دماي هوا 7/14 درجة سانتيگراد مي باشد. معدل حداكثر دما 1/21 درجه ، و ميانگين حداقل دما 2/6 درجة سانتيگراد است.
تعداد روزهاي يخبندان نياسر 99 روز در سال مي باشد كه نشان دهندة سرماي شديد اين شهر است. رطوبت نسبي هوا 42 درصد و متوسط بارندگي در سال 4/104 ميلي متر مي باشد.
در نياسر اكثر بادها كه ميزان آن 2/63 درصد است آرام و براي شرايط نمناكي ابنيه مفيد به نظر مي رسد. اما از طرفي بالا بودن سطح آبهاي زير زميني تا حد 12 تا30 متر شرايط نفوذ آبهاي زير زميني را فراهم مي سازد.
 
1 – 3 - نياسر ( سابقة تاريخي )
     در بررسي سطحي كه از منطقه نياسر به عمل آمده آثاري از قطعات سفال به طور پراكنده مشاهده گرديد ولي به سبب مزروعي بودن بعضي از قسمت ها بررسي دقيق در مناطق مزبور امكان پذير نبود و اين امر صرفاً به خاطر گندمكاري و كشت و زرع در ناحيه مورد بحث بوده است.
در تمام منطقه آثاري از قطعات سفال كه دال بر قدمت اين ناحيه بوده قابل رؤيت است بخصوص در دامنه ارتفاعات كوه هيم كوچك و كوه هيم بزرگ و همچنين حد فاصل بين اين دو ارتفاع كه منطقه اي با وسعت زياد و به فاصله كمي از شهر نياسر قرار گرفته و نيز داراي آثار سفالي متعدد و پراكنده اي مي باشد.
 ضمناً آثار سفالي گوناگوني در قسمت سطح پائين كوه هيم كوچك كه جزء منطقه شهرك سازي است مشهود كه در اين قسمت آخرين ميله نقشه برداران سازمان وزارت تعاون و امور روستائي قرار گرفته و جهت شهرك سازي انتخاب شده است.
در اين قسمت كه توسط بولدوزر خاكبرداري و زير و رو گرديده وجود قسمتي از يك خمره كاملاً خرد شده كه داراي نقش كنده بر روي بدنه آن است و احتمالاً مربوط به دوره ساساني است جلب نظر كرد كه اين اثر بلا شك ارتباط منطقه را با آثاريكه از دوره ساساني باقيمانده است (چهار طاقي نياسر) به اثبات مي رساند.
ضمناً اضافه مي نمايد كه در حد فاصل منطقه كوه هيم كوچك و كوه هيم بزرگ نيز قطعات سفال به خوبي مشهود است و بنا به گفته يكي از اهالي در سال گذشته در حين خاكبرداري و شخم زدن يك ظرف سفالي به دست آمده كه كاملاً خرد شده بود.
با كيفيت و كميت آثار سفالي اين قسمت و دامنه گسترش آن كه بي شك در دوره ساساني منطقه اي مسكوني بوده به خصوص وجود چهار طاقي نياسر كه جنبه مذهبي براي ايرانيان داشته صحت اين مطلب را به اثبات مي رساند.
در نهايت وجود منطقه اي كاملاً سبز و خرم در مقابل شهرستان كاشان كه داراي هواي گرم و خشك است دليل بر توجه و دقت نظر پادشاهان ساساني و در دوره هاي بعد ( صفوي ) بود كه از تالار نياسر كه در جوار آبشاري قرار گرفته استفاده مي كرده اند.
منطقه دوم مورد بازديد تپه كوجه بوده كه في مابين منطقه فوق الذكر قرار گرفته است. و آثاري از قطعات سفال اين دوره و بخصوص يك قطعه سفال ته ظرف و قسمتي از بدنه خاكستري و داراي نقوشي كنده به صورت باند تزييني در دور تا دور آن مشاهده گرديد. در ساير مناطق نيز قطعه سفالهائي با لعاب فيروزه اي كه احتمالاً مربوط به دوره اشكاني بوده و نيز در بعضي از موارد سفالهائي با لعاب سبز رنگ مشخصه دوره ساساني است مشهود شد.
ضمن ادامه بررسي در منطقه مزار حيدره كه گورستان دهكده بود و در حال حاضر تدفين اموات انجام نمي گيرد ، قطعه سفالي با مشخصات قرن 7 -8 كه داراي لعاب و متن آبي فيروزه اي و نقوش سياه رنگ بوده به دست آمده كه مشابه آن قطعه كوچكي از يك سفال در شمال شرقي محل شهرك پيدا گرديد. البته اين دهكده داراي برجهائي در دوران اسلامي بوده كه يكي از آنها بنام برج چاله قاب معروف است.
1394/05/15
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal