شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۳:۳۳:۲۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون هماهنگی امور عمرانی

 

هادی اکبری

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان

 

 

 

سوابق اجرایی:

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

بخشدار مرکزی

بخشدار قمصر