شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۱۸:۲۶:۱۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون هماهنگی امور عمرانی

حسین عبداله زاده آرانی

حسین عبدالله زاده

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان

سوابق اجرایی:

رییس اداره فنی و امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان