دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۱۷:۵۱:۱۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

http://kashan.gov.ir/wp-content/uploads/2021/11/photo_2019-11-20_08-18-37-450x300.jpg

 

 

علی عباس سلیمانی مقدم

مسئول امور معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

 

 

سوابق اجرایی:

رییس اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۰۷

تلفن مستقیم ۰۳۱۵۵۵۷۳۰۰۱