شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۰۳:۱۰:۱۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

 

مهدی زاهدی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

 

 

 

سوابق اجرایی:

مشاور فرماندار و مسئول حراست فرمانداری، رئیس دفتر فرماندار، مسئول روابط عمومی فرمانداری، بازرس استانداری اصفهان در طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات شهرستان، مسئول ارزیابی عملکرد مدیران شهرستان، مسئول اتاق فکر فرمانداری کاشان، مشاور امور جوانان و نخبگان فرمانداری، بازرس و عضو ستاد صیانت از حقوق شهروندی شهرستان، عضو کمیته تهیه و  تدوین برنامه اجرایی سالیانه سند چشم انداز ۲۰ ساله کاشان

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۰۷

تلفن مستقیم ۰۳۱۵۵۵۷۳۰۰۱