یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۱۸:۲۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

عباسعلی قپانی پور

عباسعلی قپانی پور

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۰۷

تلفن مستقیم ۰۳۱۵۵۵۷۳۰۰۱