دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۱۶:۴۸:۲۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون برنامه ریزی و توسعه

مسعود خاندایی قمصری

مسعود خاندایی

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۴۴

تلفن مستقیم ۰۳۱۵۵۵۷۷۰۱۰

سوابق اجرایی و مدیریتی:

* معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

* بخشدار مرکزی کاشان

* عضو شورای حل اختلاف دادگستری شعبه ۱۵ شهرستان کاشان

* کارشناس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی اقتصادی فرمانداری آران و بیدگل

* مسئول امور اداری مالی فرمانداری آران و بیدگل

* بازرس ویژه استاندار در طرح تکریم ارباب رجوع

* مسئول اداری مالی طرح های هدفمندی و آمارگیری

* مدیر مالی یکی از شرکت های تابعه وزارت صنایع در کشور سوریه

* ذیحساب و مسئول مالی دانشگاه جامع علمی کاربردی آران و بیدگل

* عضو کانون کارشناسان رسمی کشور

* کارشناس رسمی دادگستری

* مسئول پشتیبانی بسیج ادارات شهرستان آران و بیدگل

* مدرس دانشگاه