جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۶:۳۶:۳۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

 

 

 

 

 

جواد مزروعی

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۴۴

تلفن مستقیم ۰۳۱۵۵۵۷۷۰۱۰

 

 

 

 

سوابق اجرایی و مدیریتی:

مدیر مرکز مدیریت بحران و کنترل حوادث فرمانداری ویژه شهرستان کاشان