جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۳:۴۵:۳۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امور سازمان های مردم نهاد و احزاب

 

 

 

مقداد نوابی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی و امور سازمان های مردم نهاد و احزاب

 

 

 

تلفن: ۴-۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱  داخلی ۱۱۶