چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۶:۵۰:۴۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امور سازمان های مردم نهاد و احزاب

 

 

 

مقداد نوابی

 

کارشناس معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

مسوول امور سازمان های مردم نهاد و احزاب

 

تلفن های عمومی: ۴-۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱  داخلی ۱۰۸