پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۷:۲۷:۳۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی

محمدرضا جهان مهین

مسوول روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

 

 

 

تلفن:
۴-۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۰۴

تلفن مستقیم مرکز روابط عمومی:

۰۳۱۵۵۵۷۰۰۴۰