شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲
۰۳:۰۳:۲۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امور شهری و شوراها

 

 

 

 

حمیدرضا جوشقانی

کارشناس امور شهری و شوراها

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱   داخلی ۱۲۳