سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۵۱:۳۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی

 

محمدتقی حیدریان

مسئول دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی

 

 

تلفن مستقیم: ۰۳۱۵۵۵۴۳۳۱۱

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱   داخلی ۱۲۳