سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۵۳:۴۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

روح اله جباری

مسئول دفتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱   داخلی ۱۰۷