سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
۰۳:۱۵:۵۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

علی شمسی زاده

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱   داخلی ۱۴۴