جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
۲۰:۲۵:۴۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

زهرا عباسی

مسوول فناوری اطلاعات و ارتباطات فرمانداری ویژه کاشان