شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۱۸:۱۶:۰۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

زهرا عباسی

مسوول فناوری اطلاعات و ارتباطات فرمانداری ویژه کاشان