جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۸:۴۶:۴۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر فناوری اطلاعات

 

 

زهرا عباسی نیاسر

مسوول دفتر فناوری اطلاعات فرمانداری ویژه کاشان

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱   داخلی ۱۳۵