یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۸:۵۹:۵۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

زهرا عباسی

مسوول فناوری اطلاعات و ارتباطات فرمانداری ویژه کاشان