شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
۲۱:۴۳:۲۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر فرماندار

سید علی افراشی

رییس دفتر فرماندار ویژه شهرستان کاشان

 

میثم خادمی

مسوول هماهنگی و پیگیری های ویژه دفتر فرماندار

 

محمدتقی حیدریان
منشی دفتر فرماندار

 

تلفن های تماس:

تلفن های عمومی: ۴-۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱     داخلی ۱۰۲ و ۱۰۳