جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۶:۲۶:۴۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر فرماندار

 

 

میثم خادمی

مسوول هماهنگی و پیگیری های ویژه دفتر فرماندار

 

محمدتقی حیدریان
منشی دفتر فرماندار

 

 

تلفن های تماس:

تلفن های عمومی: ۴-۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱     داخلی ۱۰۲ و ۱۰۳