یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۴۳:۵۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر حراست

مهدی زاهدی

مشاور فرماندار و مسوول حراست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

روح اله جباری

کارشناس حراست

خانم قمری

کارشناس حراست