چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۷:۴۸:۴۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر حراست

 

حسین زارع

مسئول حراست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

 

روح اله جباری

کارشناس حراست

 

خانم قمری

کارشناس حراست