جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۵۵:۱۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

مجید نادعلی

مسوول بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری ویژه کاشان

حمزه زیارتی

کارشناس بازرسی و ارزیابی عملکرد فرمانداری ویژه کاشان

حجت اله ملکوتی شاد

متصدی میز خدمت

تلفن تماس : ۴-۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۲۳