چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۷:۰۵:۲۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امور شوراهای اسلامی شهر

 

 

 

روح اله حجازی جوشقانی

مسوول امور شوراهای اسلامی شهرهای فرمانداری ویژه کاشان

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۴۷