شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰:۳۵:۵۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امور شوراها و دبیرخانه هیئت حل اختلاف

 

 

 

روح اله حجازی

کارشناس امور شوراها و دبیرخانه هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۴۷