پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۴:۲۲:۳۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

امور روستایی و دهیاری ها

 

 

 

 

سید مرتضی محتشمی

مسوول امور روستایی و دهیاری ها

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۲۲