پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۳:۱۳:۵۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اداره فنی و امور عمرانی

 

 

حسین عبداله زاده آرانی

 

 

حسین عبداله زاده

رییس اداره فنی و امور عمرانی

 

 

تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۴  داخلی ۱۷۲