شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۱۸:۳۴:۵۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی

علی عباس سلیمانی مقدم

علی عباس سلیمانی مقدم

رییس اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

تلفن:  ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۱۳

تلفن مستقیم:  ۰۳۱۵۵۵۷۳۰۰۳