چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۷:۲۴:۲۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

 

سید روح اله اعتماد حسینی

سرپرست اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان

 

تلفن:  ۰۳۱۵۵۵۴۶۰۴۱ داخلی ۱۱۳

تلفن مستقیم:  ۰۳۱۵۵۵۷۳۰۰۳